Projekt podpořený dotací

eu full

Projekt podpořený dotací

Název projektu: Dětská skupina Mníšek 2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015733

Doba realizace projektu: 1.1.2020 – 30.6.2022

Spolek V Trávě se zapojil do výzvy č. 03_19_101 s názvem Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz Prahu.

Hlavním cílem projektu je provoz zařízení péče o děti předškolního věku – Dětské skupiny.

Zřízením a provozem Dětské skupiny v Mníšku pod Brdy vznikne finančně dostupná příležitost rodičům podporující sladění rodinného a pracovního života, zlepšující pracovní podmínky žen s dětmi, odstraňující bariéry rovného přístupu k zaměstnání a uspokojující a zabezpečující poptávku po dodatečných kapacitách v zařízeních péče o děti

Dotace je poskytnuta na provoz zařízení péče o děti s kapacitou 10 míst.

Projekt je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.